Optimaliseer je training

Resultaten en evaluatie

In 2016 ging de pilot “Optimaliseer je training” van start. De pilot is begin 2017 volledig afgerond. Alle deelnemers aan de pilot waren enthousiast en raden de training anderen aan. De training is beoordeeld met gemiddeld een 8.0. De doelen die gesteld waren vooraf aan de training zijn behaald of grotendeels behaald. Alle onderdelen van de training zijn aan bod gekomen. Er zijn zelfs nog extra onderdelen aan toegevoegd, die het rijden nog makkelijker maken. Ook zijn de kwaliteiten van het paard en van de ruiter optimaal benut. Tevens willen de deelnemers de instructie van Participaard voort zetten na de afronding van Optimaliseer je training.

Een waardevolle uitkomst aan de training is, dat door middel van Centered Riding de houding en zit van de ruiter verbeterd is. Hierdoor zijn bij paard en ruiter de hartslag lager geworden. Ruiters kwamen er hierdoor achter dat de conditie niet zo slecht is al ze dachten, maar dat het rijden met minder spierinspanning bijdraagt aan een beter uithoudingsvermogen. De daling van de hartslag was dan bij beide ook goed te zien. Hierdoor werd de wederzijdse beïnvloeding nog inzichtelijker. Ook de timing, het geven van een hulp op het juiste moment, zorgde ervoor dat er een mindere stijging in de hartslagen te zien was.

Enkele punten die tijdens de pilot naar voren kwamen waren dat het weer soms wat koud was om als ruiter de hartslagmeter aan te doen. Ook als de vacht van het paard wat dikker was geworden verbrak de verbinding met de electorde weleens. Hierdoor moesten we ze van meer water voorzien voor een betere geleiding, zodat we de meting konden hervatten.

Op de foto: een ruiter die rijdt met de hartslagmeter. Op het beeldscherm van het polshorloge zijn de resultaten gelijk zichtbaar. Nadien worden de hartslagen voor paard en ruiter geanalyseerd en uitgewerkt in een trainingsschema. Het trainingsschema wordt overzichtelijk verwerkt tot een uitvoerbaar stappenplan.

Meer informatie

Ervaring van deelnemers

De training was zeer nuttig, ik heb goed inzicht gekregen in de conditie van mijn paard en die van mezelf. De eerste 2 keer heb ik het schema bewust gebruikt daarna al de tips in elke training meegenomen. Je gaat zo bewuster trainen, inzicht in conditie van ruiter en paard. Zeer nuttige tips om mijn houding te verbeteren en het zo voor het paard makkelijker te maken.
Joke Wisse en Danah (kwpn) discipline dressuur.

Heel erg fijn om de training te volgen. Er word specifiek naar paard en ruiter gekeken. Instructie aangepast aan ruiter en paard. Waardevolle feedback en door de minimale tips toch heel veel verbetering. Af en toe best moeilijk om volgens een schema te werken. Voordeel was dat het geordend ging. Ik wist wat ik moest doen. De training heeft ervoor gezorgd dat ik gemotiveerder aan de slag ga om nog meer te groeien. Het geeft je bewustwording van je eigen houding en inspanning van mezelf en van het paard. De wisselwerking.
Sylvia Isrie en Naïra (Fries) recreatie.

Tijdens de training werd er ingespeeld op wat nodig was. Oplossingsgerichte instructie. Het schema was soms lastig maar wel een goede stok achter de deur. Eind van de maand merkte ik dat mijn paard door had wat ik van haar verwachte. Ik werd er steeds bewuster van. Door het schema toe te passen, paste ik het stappenplan ook toe op de andere dagen. Mijn paard is rustiger, minder snel en beter bestuurbaar.
Samantha van Uden en Evita (kwpn) discipline spring/dressuur.


Meld jij je ook aan voor deze training?